UAB „Domo verslas“ baldų gamybos proceso modernizavimas

 UAB „Domo verslas” veikla – baldų ir baldinių detalių gamyba. Įmonė, siekdama modernizuoti ir automatizuoti baldinių detalių ir baldų gamybos procesą, optimizuoti gamino savikainą, pakelti darbo našumą, tuo pačiu padidinti įmonės konkurencingumą ir produktyvumą, vykdo projektą „UAB „Domo verslas“ baldų gamybos proceso modernizavimas“. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies  finansuojamą  priemonę „Regio potencialas LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 200 000,00 Eur  tinkamoms išlaidoms finansuoti. Visa projekto vertė –  322 230,00 Eur. Įgyvendinant  projektą,  bus įsigytos baldinių detalių kraštų apdirbimo staklės ir programuojamas gręžimo centras, užtikrinantys gamybos proceso nuoseklumą ir nepertraukiamumą.  Įrangą  planuojama  įdiegti  iki  2021 m. birželio 30 d.

Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo didėjimui, o tai – būtina tvaraus ir ilgalaikio vystymosi ir plėtros sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienerius metus po projekto įgyvendinimo. Įdiegta įranga  leis įmonei dirbti efektyviau, su mažesnėmis sąnaudomis ir taip didins jos konkurencingumą tiek vietinėje, tiek ir tarptautinėje rinkoje.