UAB „Domo verslas“ saulės jėgainės įrengimas

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra es-fondas.jpg

 UAB „Domo verslas“ gamina baldų ruošinius, virtuvės baldus bei kitus baldus. Kaip ir daugelis apdirbamosios pramonės įmonių naudoja daug elektros energijos. Įmonė siekdama sumažinti tradicinės energijos vartojimo intensyvumą, vykdo projektą „UAB „Domo verslas“ saulės jėgainės įrengimas“. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Projektui įgyvendinti skirta iki 42 819,96 Eur tinkamoms išlaidoms finansuoti. Visa projekto vertė – 83 324,00 Eur. Įgyvendinant projektą bus sumontuota 87 kWp fotovoltinė saulės elektrinė. Projektas pradėtas 2020 m. rugsėjo 18 d. ir bus įgyvendintas iki 2022 m. kovo 15 d.

 Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo didėjimui, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo. Įrengta moderni fotovoltinė saulės elektrinė  leis įmonei produkciją gaminti efektyviau, su mažesnėmis sąnaudomis ir taip didins jos konkurencingumą tiek vietinėje, tiek tarptautinėje rinkoje.

 Įgyvendinus projektą bus prisidėta prie Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje numatyto ilgalaikio tikslo – pramonės vystymąsi grįsti naujausių, mažesnį neigiamą poveikį aplinkai darančių technologijų diegimu, didinti ne tik ekonominį, bet ir ekologinį įmonių efektyvumą, taupiau naudoti išteklius ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai.